2021 WorldSSP300 Championship Standings After Race 6, Assen, Netherlands

WorldSSP300 standings after the second race at Assen:

1 Adrian Huertas Kawasaki 108  
2 Tom Booth-Amos Kawasaki 90 -18
3 Samuel Di Sora Kawasaki 64 -44
4 Yuta Okaya Kawasaki 52 -56
5 Jeffrey Buis Kawasaki 52 -56
6 Hugo De Cancellis Kawasaki 49 -59
7 Koen Meuffels Kawasaki 44 -64
8 Ana Carrasco Kawasaki 43 -65
9 Meikon Kawakami Yamaha 43 -65
10 Unai Orradre Yamaha 39 -69
11 Ton Kawakami Yamaha 32 -76
12 Dorren Loureiro Kawasaki 31 -77
13 Victor Steeman Ktm 25 -83
14 Bahattin Sofuoglu Yamaha 21 -87
15 Bruno Ieraci Yamaha 21 -87
16 Mirko Gennai Yamaha 19 -89
17 Gabriele Mastroluca Yamaha 17 -91
18 Oliver Konig Kawasaki 11 -97
19 Harry Khouri Kawasaki 11 -97
20 Kevin Sabatucci Yamaha 10 -98
21 Filippo Maria Palazzi Yamaha 10 -98
22 Vicente Perez Selfa Yamaha 9 -99
23 Jose Luis Perez Gonzalez Kawasaki 8 -100
24 Marc Garcia Kawasaki 7 -101
25 Victor Rodriguez Nunez Kawasaki 6 -102
26 Alejandro Carrion Kawasaki 5 -103
27 Petr Svoboda Yamaha 3 -105
28 Alfonso Coppola Yamaha 2 -106
29 Thomas Brianti Kawasaki 2 -106
30 Alex Millan Gomez Kawasaki 2 -106
31 Inigo Iglesias Kawasaki 2 -106
32 Johan Gimbert Kawasaki 1 -107
33 Ruben Bijman Yamaha 1 -107
Round Number: 
5
Year: 
2021

Back to top