2021 WorldSSP300 Championship Standings After Race 7, Most, Czech Republic

WorldSSP300 standings after the first race from Most:

1 Adrian Huertas Kawasaki 118  
2 Tom Booth-Amos Kawasaki 98 -20
3 Samuel Di Sora Kawasaki 77 -41
4 Jeffrey Buis Kawasaki 61 -57
5 Yuta Okaya Kawasaki 57 -61
6 Hugo De Cancellis Kawasaki 56 -62
7 Victor Steeman Ktm 50 -68
8 Koen Meuffels Kawasaki 46 -72
9 Ana Carrasco Kawasaki 43 -75
10 Meikon Kawakami Yamaha 43 -75
11 Unai Orradre Yamaha 39 -79
12 Bahattin Sofuoglu Yamaha 32 -86
13 Ton Kawakami Yamaha 32 -86
14 Dorren Loureiro Kawasaki 31 -87
15 Oliver Konig Kawasaki 27 -91
16 Alejandro Carrion Kawasaki 25 -93
17 Mirko Gennai Yamaha 25 -93
18 Bruno Ieraci Yamaha 21 -97
19 Gabriele Mastroluca Yamaha 17 -101
20 Jose Luis Perez Gonzalez Kawasaki 12 -106
21 Harry Khouri Kawasaki 11 -107
22 Kevin Sabatucci Yamaha 10 -108
23 Filippo Maria Palazzi Yamaha 10 -108
24 Vicente Perez Selfa Yamaha 9 -109
25 Marc Garcia Kawasaki 7 -111
26 Victor Rodriguez Nunez Kawasaki 6 -112
27 Ruben Bijman Yamaha 4 -114
28 Petr Svoboda Yamaha 3 -115
29 Alfonso Coppola Yamaha 2 -116
30 Thomas Brianti Kawasaki 2 -116
31 Alex Millan Gomez Kawasaki 2 -116
32 Inigo Iglesias Kawasaki 2 -116
33 Christian Stange Kawasaki 1 -117
34 Johan Gimbert Kawasaki 1 -117
Round Number: 
6
Year: 
2021

Back to top