2022 WorldSSP300 Championship Standings After Race 3, Assen, The Netherlands

WorldSSP300 standings after the first race at Assen:

1 Marc Garcia Yamaha 55  
2 Alvaro Diaz Yamaha 50 -5
3 Lennox Lehmann Ktm 40 -15
4 Victor Steeman Kawasaki 38 -17
5 Mirko Gennai Yamaha 34 -21
6 Samuel Di Sora Kawasaki 31 -24
7 Bruno Ieraci Kawasaki 25 -30
8 Yuta Okaya Kawasaki 24 -31
9 Inigo Iglesias Kawasaki 21 -34
10 Hugo De Cancellis Kawasaki 19 -36
11 Matteo Vannucci Yamaha 18 -37
12 Marco Gaggi Yamaha 15 -40
13 Kevin Sabatucci Kawasaki 12 -43
14 Ton Kawakami Yamaha 11 -44
15 Ruben Bijman Kawasaki 7 -48
16 Iker Garcia Abella Yamaha 6 -49
17 Petr Svoboda Kawasaki 5 -50
18 Harry Khouri Kawasaki 3 -52
19 Dirk Geiger Kawasaki 3 -52
20 Fenton Seabright Yamaha 2 -53
21 Gabriele Mastroluca Yamaha 1 -54
Round Number: 
2
Year: 
2022

Back to top