2022 WorldSSP300 Championship Standings After Race 5, Estoril, Portugal

Supersport 300 standings after the first race in Portugal:

1 Marc Garcia Yamaha 87  
2 Alvaro Diaz Yamaha 80 -7
3 Samuel Di Sora Kawasaki 60 -27
4 Victor Steeman Kawasaki 59 -28
5 Yuta Okaya Kawasaki 56 -31
6 Lennox Lehmann Ktm 55 -32
7 Bruno Ieraci Kawasaki 50 -37
8 Hugo De Cancellis Kawasaki 44 -43
9 Mirko Gennai Yamaha 44 -43
10 Matteo Vannucci Yamaha 30 -57
11 Inigo Iglesias Kawasaki 21 -66
12 Kevin Sabatucci Kawasaki 18 -69
13 Marco Gaggi Yamaha 17 -70
14 Ruben Bijman Kawasaki 13 -74
15 Gabriele Mastroluca Yamaha 12 -75
16 Ton Kawakami Yamaha 11 -76
17 Dirk Geiger Kawasaki 9 -78
18 Iker Garcia Abella Yamaha 9 -78
19 Alex Millan Kawasaki 5 -82
20 Sylvain Markarian Kawasaki 5 -82
21 Petr Svoboda Kawasaki 5 -82
22 Alessandro Zanca Kawasaki 3 -84
23 Harry Khouri Kawasaki 3 -84
24 Fenton Seabright Yamaha 2 -85
25 Dinis Borges Kawasaki 1 -86
26 Humberto Maier Yamaha 1 -86
Round Number: 
3
Year: 
2022

Back to top