2022 WorldSSP300 Championship Standings After Race 6, Estoril, Portugal

WorldSSP300 standings after the second race at Estoril:

1 Marc Garcia Yamaha 98  
2 Samuel Di Sora Kawasaki 85 -13
3 Alvaro Diaz Yamaha 80 -18
4 Victor Steeman Kawasaki 69 -29
5 Yuta Okaya Kawasaki 64 -34
6 Mirko Gennai Yamaha 60 -38
7 Lennox Lehmann Ktm 59 -39
8 Hugo De Cancellis Kawasaki 53 -45
9 Bruno Ieraci Kawasaki 50 -48
10 Inigo Iglesias Kawasaki 41 -57
11 Matteo Vannucci Yamaha 32 -66
12 Kevin Sabatucci Kawasaki 31 -67
13 Ruben Bijman Kawasaki 20 -78
14 Marco Gaggi Yamaha 17 -81
15 Dirk Geiger Kawasaki 15 -83
16 Gabriele Mastroluca Yamaha 12 -86
17 Ton Kawakami Yamaha 11 -87
18 Iker Garcia Abella Yamaha 9 -89
19 Humberto Maier Yamaha 6 -92
20 Alex Millan Kawasaki 6 -92
21 Alessandro Zanca Kawasaki 6 -92
22 Sylvain Markarian Kawasaki 5 -93
23 Petr Svoboda Kawasaki 5 -93
24 Harry Khouri Kawasaki 3 -95
25 Fenton Seabright Yamaha 2 -96
26 Dinis Borges Kawasaki 1 -97
Round Number: 
3
Year: 
2022

Back to top