2022 WorldSSP300 Championship Standings After Race 7, Misano, Italy

Standings for the Supersport 300 class after the first race at Misano:

1 Marc Garcia Yamaha 102  
2 Samuel Di Sora Kawasaki 101 -1
3 Alvaro Diaz Yamaha 100 -2
4 Victor Steeman Kawasaki 80 -22
5 Yuta Okaya Kawasaki 72 -30
6 Hugo De Cancellis Kawasaki 60 -42
7 Mirko Gennai Yamaha 60 -42
8 Lennox Lehmann Ktm 59 -43
9 Matteo Vannucci Yamaha 57 -45
10 Inigo Iglesias Kawasaki 51 -51
11 Bruno Ieraci Kawasaki 50 -52
12 Kevin Sabatucci Kawasaki 31 -71
13 Ruben Bijman Kawasaki 26 -76
14 Dirk Geiger Kawasaki 24 -78
15 Marco Gaggi Yamaha 18 -84
16 Alfonso Coppola Yamaha 13 -89
17 Gabriele Mastroluca Yamaha 12 -90
18 Ton Kawakami Yamaha 11 -91
19 Petr Svoboda Kawasaki 10 -92
20 Iker Garcia Abella Yamaha 9 -93
21 Alessandro Zanca Kawasaki 9 -93
22 Alex Millan Kawasaki 8 -94
23 Humberto Maier Yamaha 6 -96
24 Sylvain Markarian Kawasaki 5 -97
25 Harry Khouri Kawasaki 3 -99
26 Fenton Seabright Yamaha 2 -100
27 Dinis Borges Kawasaki 1 -101
Round Number: 
4
Year: 
2022

Back to top