2022 WorldSSP300 Championship Standings After Race 9, Most, Czech Republic

World Supersport 300 standings after Saturday's race in Most:

1 Alvaro Diaz Yamaha 141  
2 Marc Garcia Yamaha 130 -11
3 Samuel Di Sora Kawasaki 104 -37
4 Victor Steeman Kawasaki 97 -44
5 Hugo De Cancellis Kawasaki 93 -48
6 Yuta Okaya Kawasaki 92 -49
7 Lennox Lehmann Ktm 74 -67
8 Mirko Gennai Yamaha 71 -70
9 Matteo Vannucci Yamaha 68 -73
10 Inigo Iglesias Kawasaki 55 -86
11 Bruno Ieraci Kawasaki 52 -89
12 Kevin Sabatucci Kawasaki 39 -102
13 Dirk Geiger Kawasaki 35 -106
14 Ruben Bijman Kawasaki 33 -108
15 Alfonso Coppola Yamaha 19 -122
16 Marco Gaggi Yamaha 18 -123
17 Gabriele Mastroluca Yamaha 17 -124
18 Iker Garcia Abella Yamaha 17 -124
19 Humberto Maier Yamaha 16 -125
20 Daniel Mogeda Kawasaki 13 -128
21 Harry Khouri Kawasaki 12 -129
22 Ton Kawakami Yamaha 11 -130
23 Petr Svoboda Kawasaki 10 -131
24 Alessandro Zanca Kawasaki 9 -132
25 Troy Alberto Kawasaki 8 -133
26 Alex Millan Kawasaki 8 -133
27 Jose Luis Perez Gonzales Kawasaki 6 -135
28 Sylvain Markarian Kawasaki 5 -136
29 Yeray Saiz Marquez Kawasaki 4 -137
30 Fenton Seabright Yamaha 2 -139
31 Dinis Borges Kawasaki 1 -140
Round Number: 
6
Year: 
2022

Back to top