2022 WorldSSP300 Championship Standings After Race 12, Magny-Cours, France

WorldSSP300 Standings after the second race at Magny-Cours:

1 Alvaro Diaz Yamaha 197  
2 Marc Garcia Yamaha 157 -40
3 Victor Steeman Kawasaki 147 -50
4 Samuel Di Sora Kawasaki 130 -67
5 Hugo De Cancellis Kawasaki 107 -90
6 Lennox Lehmann Ktm 105 -92
7 Yuta Okaya Kawasaki 101 -96
8 Matteo Vannucci Yamaha 97 -100
9 Mirko Gennai Yamaha 82 -115
10 Inigo Iglesias Kawasaki 72 -125
11 Dirk Geiger Kawasaki 61 -136
12 Bruno Ieraci Kawasaki 60 -137
13 Kevin Sabatucci Kawasaki 57 -140
14 Ruben Bijman Kawasaki 33 -164
15 Humberto Maier Yamaha 32 -165
16 Jose Luis Perez Gonzales Kawasaki 29 -168
17 Petr Svoboda Kawasaki 29 -168
18 Gabriele Mastroluca Yamaha 28 -169
19 Ton Kawakami Yamaha 26 -171
20 Alfonso Coppola Yamaha 19 -178
21 Daniel Mogeda Kawasaki 19 -178
22 Marco Gaggi Yamaha 18 -179
23 Iker Garcia Abella Yamaha 17 -180
24 Troy Alberto Kawasaki 13 -184
25 Harry Khouri Kawasaki 12 -185
26 Alessandro Zanca Kawasaki 10 -187
27 Alex Millan Kawasaki 8 -189
28 Sylvain Markarian Kawasaki 5 -192
29 Yeray Saiz Marquez Kawasaki 4 -193
30 Mate Szamado Kawasaki 2 -195
31 Fenton Seabright Yamaha 2 -195
32 Dinis Borges Kawasaki 1 -196
Round Number: 
7
Year: 
2022

Back to top