2022 WorldSSP300 Championship Standings After Race 13, Barcelona, Spain

WorldSSP300 standings after the first race in Barcelona:

1 Alvaro Diaz Yamaha 217  
2 Marc Garcia Yamaha 157 -60
3 Victor Steeman Kawasaki 155 -62
4 Samuel Di Sora Kawasaki 132 -85
5 Yuta Okaya Kawasaki 126 -91
6 Hugo De Cancellis Kawasaki 120 -97
7 Lennox Lehmann Ktm 109 -108
8 Matteo Vannucci Yamaha 97 -120
9 Mirko Gennai Yamaha 88 -129
10 Inigo Iglesias Kawasaki 72 -145
11 Bruno Ieraci Kawasaki 67 -150
12 Dirk Geiger Kawasaki 61 -156
13 Kevin Sabatucci Kawasaki 60 -157
14 Humberto Maier Yamaha 43 -174
15 Gabriele Mastroluca Yamaha 38 -179
16 Ruben Bijman Kawasaki 38 -179
17 Jose Luis Perez Gonzales Kawasaki 29 -188
18 Petr Svoboda Kawasaki 29 -188
19 Ton Kawakami Yamaha 26 -191
20 Alfonso Coppola Yamaha 19 -198
21 Daniel Mogeda Kawasaki 19 -198
22 Marco Gaggi Yamaha 18 -199
23 Iker Garcia Abella Yamaha 17 -200
24 Julio Garcia Gonzalez Kawasaki 16 -201
25 Troy Alberto Kawasaki 13 -204
26 Harry Khouri Kawasaki 12 -205
27 Alessandro Zanca Kawasaki 11 -206
28 Aldi Satya Mahendra Yamaha 9 -208
29 Alex Millan Kawasaki 8 -209
30 Sylvain Markarian Kawasaki 5 -212
31 Yeray Saiz Marquez Kawasaki 4 -213
32 Mate Szamado Kawasaki 2 -215
33 Fenton Seabright Yamaha 2 -215
34 Dinis Borges Kawasaki 1 -216
Round Number: 
8
Year: 
2022

Back to top