2022 WorldSSP300 Championship Standings After Race 14, Barcelona, Spain

World Supersport 300 standings after race 2 in Barcelona:

1 Alvaro Diaz Yamaha 230  
2 Victor Steeman Kawasaki 180 -50
3 Marc Garcia Yamaha 157 -73
4 Hugo De Cancellis Kawasaki 140 -90
5 Samuel Di Sora Kawasaki 132 -98
6 Yuta Okaya Kawasaki 129 -101
7 Lennox Lehmann Ktm 109 -121
8 Mirko Gennai Yamaha 104 -126
9 Matteo Vannucci Yamaha 97 -133
10 Inigo Iglesias Kawasaki 78 -152
11 Bruno Ieraci Kawasaki 76 -154
12 Kevin Sabatucci Kawasaki 65 -165
13 Dirk Geiger Kawasaki 61 -169
14 Humberto Maier Yamaha 53 -177
15 Ruben Bijman Kawasaki 42 -188
16 Jose Luis Perez Gonzales Kawasaki 40 -190
17 Gabriele Mastroluca Yamaha 40 -190
18 Petr Svoboda Kawasaki 29 -201
19 Ton Kawakami Yamaha 26 -204
20 Julio Garcia Gonzalez Kawasaki 23 -207
21 Daniel Mogeda Kawasaki 20 -210
22 Alfonso Coppola Yamaha 19 -211
23 Marco Gaggi Yamaha 18 -212
24 Aldi Satya Mahendra Yamaha 17 -213
25 Iker Garcia Abella Yamaha 17 -213
26 Troy Alberto Kawasaki 13 -217
27 Harry Khouri Kawasaki 12 -218
28 Alessandro Zanca Kawasaki 11 -219
29 Alex Millan Kawasaki 8 -222
30 Sylvain Markarian Kawasaki 5 -225
31 Yeray Saiz Marquez Kawasaki 4 -226
32 Mate Szamado Kawasaki 2 -228
33 Fenton Seabright Yamaha 2 -228
34 Dinis Borges Kawasaki 1 -229
Round Number: 
8
Year: 
2022

Back to top