2022 WorldSSP300 Championship Standings After Race 16, Portimão, Portugual

Results of the final WorldSSP300 race of the season:

1 Alvaro Diaz* Yamaha 259  
2 Victor Steeman Kawasaki 180 -79
3 Hugo De Cancellis Kawasaki 171 -88
4 Marc Garcia Yamaha 164 -95
5 Samuel Di Sora Kawasaki 146 -113
6 Mirko Gennai Yamaha 140 -119
7 Yuta Okaya Kawasaki 129 -130
8 Matteo Vannucci Yamaha 123 -136
9 Lennox Lehmann Ktm 119 -140
10 Inigo Iglesias Kawasaki 91 -168
11 Dirk Geiger Kawasaki 86 -173
12 Bruno Ieraci Kawasaki 82 -177
13 Humberto Maier Yamaha 69 -190
14 Kevin Sabatucci Kawasaki 68 -191
15 Ruben Bijman Kawasaki 42 -217
16 Jose Luis Perez Gonzalez Kawasaki 40 -219
17 Gabriele Mastroluca Yamaha 40 -219
18 Petr Svoboda Kawasaki 29 -230
19 Daniel Mogeda Kawasaki 28 -231
20 Ton Kawakami Yamaha 26 -233
21 Marco Gaggi Yamaha 26 -233
22 Alex Millan Kawasaki 25 -234
23 Julio Garcia Gonzalez Kawasaki 23 -236
24 Alfonso Coppola Yamaha 19 -240
25 Enzo Valentim Yamaha 18 -241
26 Aldi Satya Mahendra Yamaha 17 -242
27 Iker Garcia Abella Yamaha 17 -242
28 Troy Alberto Kawasaki 13 -246
29 Yeray Saiz Marquez Kawasaki 13 -246
30 Harry Khouri Kawasaki 12 -247
31 Alessandro Zanca Kawasaki 11 -248
32 Sylvain Markarian Kawasaki 7 -252
33 Wahyu Nugroho Yamaha 2 -257
34 Mate Szamado Kawasaki 2 -257
35 Fenton Seabright Yamaha 2 -257
36 Dinis Borges Kawasaki 1 -258

* 2022 WorldSSP300 champion

Round Number: 
9
Year: 
2022

Back to top