World Supersport Championship Standings

2021 WorldSSP Championship Standings After Race 21, San Juan Villicum, Argentina

World Supersport standings after the second race at San Juan:

1 Dominique Aegerter* Yamaha 381  
2 Steven Odendaal Yamaha 313 -68
3 Manuel Gonzalez Yamaha 275 -106
4 Jules Cluzel Yamaha 241 -140
5 Philipp Oettl Kawasaki 241 -140
6 Can Alexander Oncu Kawasaki 163 -218
7 Luca Bernardi Yamaha 161 -220
8 Federico Caricasulo Yamaha 142 -239
9 Randy Krummenacher Yamaha 140 -241
10 Raffaele De Rosa Kawasaki 137 -244
11 Niki Tuuli MV Agusta 120 -261
12 Hannes Soomer Yamaha 89 -292
13 Peter Sebestyen Yamaha 64 -317
14 Christoffer Bergman Yamaha 47 -334
15 Marc Alcoba Yamaha 40 -341
16 Vertti Takala Yamaha 38 -343
17 Kevin Manfredi Yamaha 36 -345
18 Marcel Brenner Yamaha 35 -346
19 Valentin Debise Yamaha 29 -352
20 Glenn Van Straalen Yamaha 28 -353
21 Galang Hendra Pratama Yamaha 24 -357
22 Simon Jespersen Yamaha 22 -359
23 Yari Montella Yamaha 16 -365
24 Andy Verdoia Yamaha 14 -367
25 Sheridan Morais Yamaha 13 -368
26 David Sanchis Martinez Yamaha 12 -369
27 Patrick Hobelsberger Yamaha 11 -370
28 Loic Arbel Yamaha 10 -371
29 Stephane Frossard Yamaha 10 -371
30 Leonardo Taccini Yamaha 9 -372
31 Stefano Manzi Yamaha 7 -374
32 Matteo Patacca Yamaha 7 -374
33 Maria Herrera Yamaha 7 -374
34 Unai Orradre Yamaha 7 -374
35 Federico Fuligni Yamaha 7 -374
36 Filippo Fuligni Yamaha 6 -375
37 Michel Fabrizio Kawasaki 6 -375
38 Max Enderlein Yamaha 5 -376
39 Roberto Mercandelli Yamaha 5 -376
40 Hikari Okubo Kawasaki 4 -377
41 Massimo Roccoli Yamaha 4 -377
42 Luca Grunwald Suzuki 3 -378
43 Ondrej Vostatek Yamaha 3 -378
44 Daniel Valle Yamaha 2 -379
45 Jeffrey Buis Kawasaki 1 -380
46 Ludovic Cauchi Yamaha 1 -380
47 Oscar Gutierrez Iglesias Yamaha 1 -380
48 Luca Ottaviani Kawasaki 1 -380
49 Davide Pizzoli Yamaha 1 -380
50 Pawel Szkopek Yamaha 1 -380

* 2021 WorldSSP champion

Round Number: 
12
Year: 
2021

Back to top

2021 WorldSSP Championship Standings After Race 20, San Juan Villicum, Argentina

World Supersport standing after Race 1 in Argentina:

1 Dominique Aegerter Yamaha 365  
2 Steven Odendaal Yamaha 313 -52
3 Manuel Gonzalez Yamaha 269 -96
4 Philipp Oettl Kawasaki 237 -128
5 Jules Cluzel Yamaha 216 -149
6 Luca Bernardi Yamaha 161 -204
7 Can Alexander Oncu Kawasaki 143 -222
8 Federico Caricasulo Yamaha 142 -223
9 Randy Krummenacher Yamaha 140 -225
10 Raffaele De Rosa Kawasaki 137 -228
11 Niki Tuuli MV Agusta 120 -245
12 Hannes Soomer Yamaha 76 -289
13 Peter Sebestyen Yamaha 53 -312
14 Christoffer Bergman Yamaha 47 -318
15 Marc Alcoba Yamaha 40 -325
16 Kevin Manfredi Yamaha 36 -329
17 Vertti Takala Yamaha 29 -336
18 Marcel Brenner Yamaha 28 -337
19 Galang Hendra Pratama Yamaha 24 -341
20 Simon Jespersen Yamaha 22 -343
21 Glenn Van Straalen Yamaha 20 -345
22 Valentin Debise Yamaha 19 -346
23 Yari Montella Yamaha 16 -349
24 Andy Verdoia Yamaha 14 -351
25 David Sanchis Martinez Yamaha 12 -353
26 Patrick Hobelsberger Yamaha 11 -354
27 Loic Arbel Yamaha 10 -355
28 Sheridan Morais Yamaha 10 -355
29 Stephane Frossard Yamaha 10 -355
30 Stefano Manzi Yamaha 7 -358
31 Matteo Patacca Yamaha 7 -358
32 Maria Herrera Yamaha 7 -358
33 Federico Fuligni Yamaha 7 -358
34 Filippo Fuligni Yamaha 6 -359
35 Michel Fabrizio Kawasaki 6 -359
36 Max Enderlein Yamaha 5 -360
37 Roberto Mercandelli Yamaha 5 -360
38 Unai Orradre Yamaha 5 -360
39 Hikari Okubo Kawasaki 4 -361
40 Massimo Roccoli Yamaha 4 -361
41 Leonardo Taccini Yamaha 4 -361
42 Luca Grunwald Suzuki 3 -362
43 Ondrej Vostatek Yamaha 3 -362
44 Daniel Valle Yamaha 2 -363
45 Ludovic Cauchi Yamaha 1 -364
46 Oscar Gutierrez Iglesias Yamaha 1 -364
47 Luca Ottaviani Kawasaki 1 -364
48 Davide Pizzoli Yamaha 1 -364
49 Pawel Szkopek Yamaha 1 -364
Round Number: 
12
Year: 
2021

Back to top

2021 WorldSSP Championship Standings After Race 20, Portimão, Portugal

World Superport standings after the second race in Portugal:

1 Dominique Aegerter Yamaha 354  
2 Steven Odendaal Yamaha 300 -54
3 Manuel Gonzalez Yamaha 249 -105
4 Philipp Oettl Kawasaki 232 -122
5 Jules Cluzel Yamaha 191 -163
6 Luca Bernardi Yamaha 161 -193
7 Federico Caricasulo Yamaha 142 -212
8 Randy Krummenacher Yamaha 140 -214
9 Raffaele De Rosa Kawasaki 137 -217
10 Can Alexander Oncu Kawasaki 127 -227
11 Niki Tuuli MV Agusta 112 -242
12 Hannes Soomer Yamaha 72 -282
13 Christoffer Bergman Yamaha 47 -307
14 Peter Sebestyen Yamaha 44 -310
15 Marc Alcoba Yamaha 40 -314
16 Kevin Manfredi Yamaha 36 -318
17 Marcel Brenner Yamaha 26 -328
18 Galang Hendra Pratama Yamaha 24 -330
19 Vertti Takala Yamaha 23 -331
20 Simon Jespersen Yamaha 22 -332
21 Yari Montella Yamaha 16 -338
22 Andy Verdoia Yamaha 14 -340
23 Glenn Van Straalen Yamaha 13 -341
24 David Sanchis Martinez Yamaha 12 -342
25 Patrick Hobelsberger Yamaha 11 -343
26 Loic Arbel Yamaha 10 -344
27 Stephane Frossard Yamaha 10 -344
28 Valentin Debise Yamaha 9 -345
29 Sheridan Morais Yamaha 9 -345
30 Stefano Manzi Yamaha 7 -347
31 Matteo Patacca Yamaha 7 -347
32 Maria Herrera Yamaha 7 -347
33 Federico Fuligni Yamaha 7 -347
34 Filippo Fuligni Yamaha 6 -348
35 Michel Fabrizio Kawasaki 6 -348
36 Max Enderlein Yamaha 5 -349
37 Roberto Mercandelli Yamaha 5 -349
38 Hikari Okubo Kawasaki 4 -350
39 Massimo Roccoli Yamaha 4 -350
40 Leonardo Taccini Kawasaki 4 -350
41 Luca Grunwald Suzuki 3 -351
42 Ondrej Vostatek Yamaha 3 -351
43 Unai Orradre Yamaha 2 -352
44 Daniel Valle Yamaha 2 -352
45 Ludovic Cauchi Yamaha 1 -353
46 Oscar Gutierrez Iglesias Yamaha 1 -353
47 Luca Ottaviani Kawasaki 1 -353
48 Davide Pizzoli Yamaha 1 -353
49 Pawel Szkopek Yamaha 1 -353
Round Number: 
11
Year: 
2021

Back to top

2021 WorldSSP Championship Standings After Race 17, Jerez, Spain

World Supersport standings after the single race in Jerez:

1 Dominique Aegerter Yamaha 327  
2 Steven Odendaal Yamaha 265 -62
3 Philipp Oettl Kawasaki 217 -110
4 Manuel Gonzalez Yamaha 216 -111
5 Luca Bernardi Yamaha 161 -166
6 Jules Cluzel Yamaha 146 -181
7 Federico Caricasulo Yamaha 124 -203
8 Randy Krummenacher Yamaha 122 -205
9 Raffaele De Rosa Kawasaki 122 -205
10 Can Alexander Oncu Kawasaki 113 -214
11 Niki Tuuli MV Agusta 101 -226
12 Hannes Soomer Yamaha 66 -261
13 Christoffer Bergman Yamaha 47 -280
14 Marc Alcoba Yamaha 40 -287
15 Peter Sebestyen Yamaha 32 -295
16 Kevin Manfredi Yamaha 31 -296
17 Marcel Brenner Yamaha 26 -301
18 Galang Hendra Pratama Yamaha 24 -303
19 Vertti Takala Yamaha 23 -304
20 Simon Jespersen Yamaha 22 -305
21 Andy Verdoia Yamaha 14 -313
22 Glenn Van Straalen Yamaha 13 -314
23 Loic Arbel Yamaha 10 -317
24 Stephane Frossard Yamaha 10 -317
25 Valentin Debise Yamaha 9 -318
26 Sheridan Morais Yamaha 9 -318
27 David Sanchis Martinez Yamaha 8 -319
28 Stefano Manzi Yamaha 7 -320
29 Matteo Patacca Yamaha 7 -320
30 Maria Herrera Yamaha 7 -320
31 Federico Fuligni Yamaha 7 -320
32 Patrick Hobelsberger Yamaha 6 -321
33 Filippo Fuligni Yamaha 6 -321
34 Michel Fabrizio Kawasaki 6 -321
35 Max Enderlein Yamaha 5 -322
36 Roberto Mercandelli Yamaha 5 -322
37 Hikari Okubo Kawasaki 4 -323
38 Massimo Roccoli Yamaha 4 -323
39 Leonardo Taccini Kawasaki 4 -323
40 Luca Grunwald Suzuki 3 -324
41 Unai Orradre Yamaha 2 -325
42 Daniel Valle Yamaha 2 -325
43 Ondrej Vostatek Yamaha 2 -325
44 Ludovic Cauchi Yamaha 1 -326
45 Oscar Gutierrez Iglesias Yamaha 1 -326
46 Luca Ottaviani Kawasaki 1 -326
47 Davide Pizzoli Yamaha 1 -326
48 Pawel Szkopek Yamaha 1 -326
Round Number: 
10
Year: 
2021

Back to top

2021 WorldSSP Championship Standings After Race 16, Barcelona, Spain

World Supersport standings after Race 2 in Barcelona:

1 Dominique Aegerter Yamaha 302  
2 Steven Odendaal Yamaha 257 -45
3 Manuel Gonzalez Yamaha 203 -99
4 Philipp Oettl Kawasaki 197 -105
5 Luca Bernardi Yamaha 161 -141
6 Jules Cluzel Yamaha 140 -162
7 Randy Krummenacher Yamaha 122 -180
8 Raffaele De Rosa Kawasaki 113 -189
9 Federico Caricasulo Yamaha 113 -189
10 Can Alexander Oncu Kawasaki 103 -199
11 Niki Tuuli MV Agusta 85 -217
12 Hannes Soomer Yamaha 62 -240
13 Christoffer Bergman Yamaha 46 -256
14 Marc Alcoba Yamaha 40 -262
15 Kevin Manfredi Yamaha 31 -271
16 Peter Sebestyen Yamaha 29 -273
17 Galang Hendra Pratama Yamaha 24 -278
18 Vertti Takala Yamaha 23 -279
19 Simon Jespersen Yamaha 22 -280
20 Marcel Brenner Yamaha 21 -281
21 Andy Verdoia Yamaha 14 -288
22 Glenn Van Straalen Yamaha 13 -289
23 Loic Arbel Yamaha 10 -292
24 Stephane Frossard Yamaha 10 -292
25 Valentin Debise Yamaha 9 -293
26 Sheridan Morais Yamaha 9 -293
27 David Sanchis Martinez Yamaha 8 -294
28 Matteo Patacca Yamaha 7 -295
29 Maria Herrera Yamaha 7 -295
30 Patrick Hobelsberger Yamaha 6 -296
31 Filippo Fuligni Yamaha 6 -296
32 Michel Fabrizio Kawasaki 6 -296
33 Max Enderlein Yamaha 5 -297
34 Roberto Mercandelli Yamaha 5 -297
35 Federico Fuligni Yamaha 5 -297
36 Hikari Okubo Kawasaki 4 -298
37 Massimo Roccoli Yamaha 4 -298
38 Leonardo Taccini Kawasaki 4 -298
39 Luca Grunwald Suzuki 3 -299
40 Unai Orradre Yamaha 2 -300
41 Daniel Valle Yamaha 2 -300
42 Ondrej Vostatek Yamaha 2 -300
43 Ludovic Cauchi Yamaha 1 -301
44 Oscar Gutierrez Iglesias Yamaha 1 -301
45 Luca Ottaviani Kawasaki 1 -301
46 Davide Pizzoli Yamaha 1 -301
47 Pawel Szkopek Yamaha 1 -301
Round Number: 
9
Year: 
2021

Back to top

2021 WorldSSP Championship Standings After Race 15, Barcelona, Spain

World Supersport standings after the first race in Barcelona:

1 Dominique Aegerter Yamaha 302  
2 Steven Odendaal Yamaha 248 -54
3 Philipp Oettl Kawasaki 189 -113
4 Manuel Gonzalez Yamaha 178 -124
5 Luca Bernardi Yamaha 161 -141
6 Jules Cluzel Yamaha 140 -162
7 Randy Krummenacher Yamaha 109 -193
8 Can Alexander Oncu Kawasaki 103 -199
9 Federico Caricasulo Yamaha 103 -199
10 Raffaele De Rosa Kawasaki 93 -209
11 Niki Tuuli MV Agusta 69 -233
12 Hannes Soomer Yamaha 57 -245
13 Christoffer Bergman Yamaha 46 -256
14 Marc Alcoba Yamaha 40 -262
15 Kevin Manfredi Yamaha 31 -271
16 Peter Sebestyen Yamaha 28 -274
17 Galang Hendra Pratama Yamaha 24 -278
18 Vertti Takala Yamaha 23 -279
19 Simon Jespersen Yamaha 20 -282
20 Andy Verdoia Yamaha 14 -288
21 Loic Arbel Yamaha 10 -292
22 Marcel Brenner Yamaha 10 -292
23 Stephane Frossard Yamaha 10 -292
24 Valentin Debise Yamaha 9 -293
25 Sheridan Morais Yamaha 9 -293
26 David Sanchis Martinez Yamaha 8 -294
27 Maria Herrera Yamaha 7 -295
28 Glenn Van Straalen Yamaha 6 -296
29 Filippo Fuligni Yamaha 6 -296
30 Michel Fabrizio Kawasaki 6 -296
31 Max Enderlein Yamaha 5 -297
32 Roberto Mercandelli Yamaha 5 -297
33 Federico Fuligni Yamaha 5 -297
34 Hikari Okubo Kawasaki 4 -298
35 Massimo Roccoli Yamaha 4 -298
36 Luca Grunwald Suzuki 3 -299
37 Matteo Patacca Yamaha 3 -299
38 Unai Orradre Yamaha 2 -300
39 Daniel Valle Yamaha 2 -300
40 Ondrej Vostatek Yamaha 2 -300
41 Ludovic Cauchi Yamaha 1 -301
42 Oscar Gutierrez Iglesias Yamaha 1 -301
43 Luca Ottaviani Kawasaki 1 -301
44 Leonardo Taccini Kawasaki 1 -301
45 Davide Pizzoli Yamaha 1 -301
46 Pawel Szkopek Yamaha 1 -301
Round Number: 
9
Year: 
2021

Back to top

2021 WorldSSP Championship Standings After Race 14, Magny-Cours, France

World Supersport standings after Race 2 at Magny-Cours:

1 Dominique Aegerter Yamaha 302  
2 Steven Odendaal Yamaha 240 -62
3 Philipp Oettl Kawasaki 178 -124
4 Luca Bernardi Yamaha 161 -141
5 Manuel Gonzalez Yamaha 158 -144
6 Jules Cluzel Yamaha 140 -162
7 Federico Caricasulo Yamaha 103 -199
8 Can Alexander Oncu Kawasaki 90 -212
9 Randy Krummenacher Yamaha 84 -218
10 Raffaele De Rosa Kawasaki 77 -225
11 Niki Tuuli MV Agusta 69 -233
12 Hannes Soomer Yamaha 48 -254
13 Christoffer Bergman Yamaha 42 -260
14 Marc Alcoba Yamaha 40 -262
15 Kevin Manfredi Yamaha 31 -271
16 Vertti Takala Yamaha 21 -281
17 Peter Sebestyen Yamaha 21 -281
18 Galang Hendra Pratama Yamaha 21 -281
19 Simon Jespersen Yamaha 15 -287
20 Andy Verdoia Yamaha 14 -288
21 Marcel Brenner Yamaha 10 -292
22 Stephane Frossard Yamaha 10 -292
23 Valentin Debise Yamaha 9 -293
24 Sheridan Morais Yamaha 9 -293
25 David Sanchis Martinez Yamaha 8 -294
26 Maria Herrera Yamaha 7 -295
27 Filippo Fuligni Yamaha 6 -296
28 Michel Fabrizio Kawasaki 6 -296
29 Max Enderlein Yamaha 5 -297
30 Roberto Mercandelli Yamaha 5 -297
31 Federico Fuligni Yamaha 5 -297
32 Hikari Okubo Kawasaki 4 -298
33 Massimo Roccoli Yamaha 4 -298
34 Luca Grunwald Suzuki 3 -299
35 Matteo Patacca Yamaha 3 -299
36 Unai Orradre Yamaha 2 -300
37 Daniel Valle Yamaha 2 -300
38 Ondrej Vostatek Yamaha 2 -300
39 Oscar Gutierrez Iglesias Yamaha 1 -301
40 Luca Ottaviani Kawasaki 1 -301
41 Leonardo Taccini Kawasaki 1 -301
42 Davide Pizzoli Yamaha 1 -301
43 Pawel Szkopek Yamaha 1 -301
Round Number: 
8
Year: 
2021

Back to top

2021 WorldSSP Championship Standings After Race 13, Magny-Cours, France

World Supersport standings after the first race at Magny-Cours:

1 Dominique Aegerter Yamaha 282  
2 Steven Odendaal Yamaha 230 -52
3 Philipp Oettl Kawasaki 165 -117
4 Luca Bernardi Yamaha 161 -121
5 Jules Cluzel Yamaha 140 -142
6 Manuel Gonzalez Yamaha 133 -149
7 Federico Caricasulo Yamaha 94 -188
8 Randy Krummenacher Yamaha 82 -200
9 Can Alexander Oncu Kawasaki 74 -208
10 Raffaele De Rosa Kawasaki 70 -212
11 Niki Tuuli MV Agusta 58 -224
12 Hannes Soomer Yamaha 48 -234
13 Marc Alcoba Yamaha 40 -242
14 Christoffer Bergman Yamaha 39 -243
15 Kevin Manfredi Yamaha 26 -256
16 Vertti Takala Yamaha 21 -261
17 Galang Hendra Pratama Yamaha 21 -261
18 Simon Jespersen Yamaha 15 -267
19 Peter Sebestyen Yamaha 15 -267
20 Marcel Brenner Yamaha 10 -272
21 Valentin Debise Yamaha 9 -273
22 Sheridan Morais Yamaha 9 -273
23 David Sanchis Martinez Yamaha 8 -274
24 Maria Herrera Yamaha 7 -275
25 Andy Verdoia Yamaha 6 -276
26 Filippo Fuligni Yamaha 6 -276
27 Stephane Frossard Yamaha 6 -276
28 Michel Fabrizio Kawasaki 6 -276
29 Max Enderlein Yamaha 5 -277
30 Roberto Mercandelli Yamaha 5 -277
31 Hikari Okubo Kawasaki 4 -278
32 Massimo Roccoli Yamaha 4 -278
33 Federico Fuligni Yamaha 4 -278
34 Luca Grunwald Suzuki 3 -279
35 Matteo Patacca Yamaha 3 -279
36 Unai Orradre Yamaha 2 -280
37 Daniel Valle Yamaha 2 -280
38 Ondrej Vostatek Yamaha 2 -280
39 Oscar Gutierrez Iglesias Yamaha 1 -281
40 Luca Ottaviani Kawasaki 1 -281
41 Leonardo Taccini Kawasaki 1 -281
42 Davide Pizzoli Yamaha 1 -281
43 Pawel Szkopek Yamaha 1 -281
Round Number: 
8
Year: 
2021

Back to top

2021 WorldSSP Championship Standings After Race 12, Navarra, Spain

World Supersport standings after the second race at Navarra:

1 Dominique Aegerter Yamaha 257  
2 Steven Odendaal Yamaha 210 -47
3 Philipp Oettl Kawasaki 156 -101
4 Luca Bernardi Yamaha 150 -107
5 Jules Cluzel Yamaha 124 -133
6 Manuel Gonzalez Yamaha 120 -137
7 Federico Caricasulo Yamaha 84 -173
8 Randy Krummenacher Yamaha 77 -180
9 Can Alexander Oncu Kawasaki 66 -191
10 Raffaele De Rosa Kawasaki 63 -194
11 Niki Tuuli MV Agusta 58 -199
12 Hannes Soomer Yamaha 47 -210
13 Marc Alcoba Yamaha 40 -217
14 Christoffer Bergman Yamaha 39 -218
15 Kevin Manfredi Yamaha 22 -235
16 Vertti Takala Yamaha 21 -236
17 Galang Hendra Pratama Yamaha 21 -236
18 Simon Jespersen Yamaha 15 -242
19 Peter Sebestyen Yamaha 15 -242
20 Marcel Brenner Yamaha 10 -247
21 Valentin Debise Yamaha 9 -248
22 Sheridan Morais Yamaha 9 -248
23 David Sanchis Martinez Yamaha 8 -249
24 Maria Herrera Yamaha 7 -250
25 Filippo Fuligni Yamaha 6 -251
26 Michel Fabrizio Kawasaki 6 -251
27 Max Enderlein Yamaha 5 -252
28 Roberto Mercandelli Yamaha 5 -252
29 Hikari Okubo Kawasaki 4 -253
30 Massimo Roccoli Yamaha 4 -253
31 Federico Fuligni Yamaha 4 -253
32 Luca Grunwald Suzuki 3 -254
33 Matteo Patacca Yamaha 3 -254
34 Stephane Frossard Yamaha 3 -254
35 Daniel Valle Yamaha 2 -255
36 Ondrej Vostatek Yamaha 2 -255
37 Oscar Gutierrez Iglesias Yamaha 1 -256
38 Luca Ottaviani Kawasaki 1 -256
39 Leonardo Taccini Kawasaki 1 -256
40 Davide Pizzoli Yamaha 1 -256
41 Pawel Szkopek Yamaha 1 -256
Round Number: 
7
Year: 
2021

Back to top

2021 WorldSSP Championship Standings After Race 11, Navarra, Spain

Standings after the first race for the World Supersport class at Navarrai:

1 Dominique Aegerter Yamaha 232  
2 Steven Odendaal Yamaha 190 -42
3 Philipp Oettl Kawasaki 146 -86
4 Luca Bernardi Yamaha 134 -98
5 Manuel Gonzalez Yamaha 120 -112
6 Jules Cluzel Yamaha 113 -119
7 Randy Krummenacher Yamaha 77 -155
8 Federico Caricasulo Yamaha 71 -161
9 Can Alexander Oncu Kawasaki 66 -166
10 Raffaele De Rosa Kawasaki 56 -176
11 Niki Tuuli MV Agusta 49 -183
12 Hannes Soomer Yamaha 47 -185
13 Marc Alcoba Yamaha 40 -192
14 Christoffer Bergman Yamaha 35 -197
15 Kevin Manfredi Yamaha 22 -210
16 Vertti Takala Yamaha 21 -211
17 Galang Hendra Pratama Yamaha 21 -211
18 Peter Sebestyen Yamaha 15 -217
19 Valentin Debise Yamaha 9 -223
20 Sheridan Morais Yamaha 9 -223
21 Simon Jespersen Yamaha 7 -225
22 Maria Herrera Yamaha 7 -225
23 Filippo Fuligni Yamaha 6 -226
24 Michel Fabrizio Kawasaki 6 -226
25 Max Enderlein Yamaha 5 -227
26 Roberto Mercandelli Yamaha 5 -227
27 Hikari Okubo Kawasaki 4 -228
28 Marcel Brenner Yamaha 4 -228
29 Massimo Roccoli Yamaha 4 -228
30 David Sanchis Martinez Yamaha 3 -229
31 Luca Grunwald Suzuki 3 -229
32 Matteo Patacca Yamaha 3 -229
33 Stephane Frossard Yamaha 3 -229
34 Ondrej Vostatek Yamaha 2 -230
35 Federico Fuligni Yamaha 1 -231
36 Luca Ottaviani Kawasaki 1 -231
37 Leonardo Taccini Kawasaki 1 -231
38 Davide Pizzoli Yamaha 1 -231
39 Pawel Szkopek Yamaha 1 -231
Round Number: 
7
Year: 
2021

Back to top

Pages