World Supersport Championship Standings

2022 WorldSSP Championship Standings After Race 16, Barcelona, Spain

World Supersport standings after race 2:

1 Dominique Aegerter Yamaha 336  
2 Lorenzo Baldassarri Yamaha 300 -36
3 Can Oncu Kawasaki 171 -165
4 Nicolo Bulega Ducati 170 -166
5 Stefano Manzi Triumph 133 -203
6 Yari Montella Kawasaki 103 -233
7 Glenn Van Straalen Yamaha 102 -234
8 Federico Caricasulo Ducati 97 -239
9 Adrian Huertas Kawasaki 94 -242
10 Niki Tuuli MV Agusta 92 -244
11 Jules Cluzel Yamaha 74 -262
12 Hannes Soomer Triumph 64 -272
13 Raffaele De Rosa Ducati 57 -279
14 Bahattin Sofuoglu MV Agusta 56 -280
15 Oliver Bayliss Ducati 48 -288
16 Valentin Debise Yamaha 43 -293
17 Andy Verdoia Yamaha 40 -296
18 Kyle Smith Yamaha 35 -301
19 Leonardo Taccini Yamaha 34 -302
20 Marcel Brenner Yamaha 28 -308
21 Simon Jespersen Yamaha 26 -310
22 Mattia Casadei MV Agusta 25 -311
23 Patrick Hobelsberger Yamaha 21 -315
24 Peter Sebestyen Yamaha 21 -315
25 Ondrej Vostatek Yamaha 17 -319
26 Steven Odendaal Yamaha 16 -320
27 Isaac Vinales Ducati 9 -327
28 Unai Orradre Yamaha 9 -327
29 Tom Edwards Yamaha 7 -329
30 Luca Ottaviani Yamaha 5 -331
31 Thomas Booth-Amos Kawasaki 5 -331
32 Nicholas Spinelli Ducati 1 -335
33 Benjamin Currie Kawasaki 1 -335
Round Number: 
8
Year: 
2022

Back to top

2022 WorldSSP Championship Standings After Race 15, Barcelona, Spain

World Supersport standings after race 1 in Barcelona:

1 Dominique Aegerter Yamaha 311  
2 Lorenzo Baldassarri Yamaha 287 -24
3 Nicolo Bulega Ducati 168 -143
4 Can Oncu Kawasaki 151 -160
5 Stefano Manzi Triumph 117 -194
6 Glenn Van Straalen Yamaha 102 -209
7 Yari Montella Kawasaki 95 -216
8 Adrian Huertas Kawasaki 88 -223
9 Federico Caricasulo Ducati 87 -224
10 Niki Tuuli MV Agusta 81 -230
11 Jules Cluzel Yamaha 73 -238
12 Hannes Soomer Triumph 61 -250
13 Raffaele De Rosa Ducati 57 -254
14 Oliver Bayliss Ducati 48 -263
15 Bahattin Sofuoglu MV Agusta 47 -264
16 Valentin Debise Yamaha 43 -268
17 Andy Verdoia Yamaha 40 -271
18 Kyle Smith Yamaha 35 -276
19 Leonardo Taccini Yamaha 27 -284
20 Mattia Casadei MV Agusta 25 -286
21 Marcel Brenner Yamaha 23 -288
22 Simon Jespersen Yamaha 22 -289
23 Patrick Hobelsberger Yamaha 21 -290
24 Peter Sebestyen Yamaha 21 -290
25 Ondrej Vostatek Yamaha 17 -294
26 Steven Odendaal Yamaha 16 -295
27 Isaac Vinales Ducati 9 -302
28 Unai Orradre Yamaha 9 -302
29 Tom Edwards Yamaha 7 -304
30 Luca Ottaviani Yamaha 5 -306
31 Thomas Booth-Amos Kawasaki 5 -306
32 Nicholas Spinelli Ducati 1 -310
33 Benjamin Currie Kawasaki 1 -310
Round Number: 
8
Year: 
2022

Back to top

2022 WorldSSP Championship Standings After Race 14, Magny-Cours, France

World Supersport standings after the second race at Magny-Cours:

1 Dominique Aegerter Yamaha 286  
2 Lorenzo Baldassarri Yamaha 267 -19
3 Nicolo Bulega Ducati 168 -118
4 Can Oncu Kawasaki 135 -151
5 Stefano Manzi Triumph 117 -169
6 Glenn Van Straalen Yamaha 95 -191
7 Yari Montella Kawasaki 92 -194
8 Adrian Huertas Kawasaki 79 -207
9 Federico Caricasulo Ducati 74 -212
10 Niki Tuuli MV Agusta 71 -215
11 Jules Cluzel Yamaha 65 -221
12 Hannes Soomer Triumph 61 -225
13 Raffaele De Rosa Ducati 53 -233
14 Oliver Bayliss Ducati 47 -239
15 Valentin Debise Yamaha 43 -243
16 Andy Verdoia Yamaha 38 -248
17 Bahattin Sofuoglu MV Agusta 36 -250
18 Kyle Smith Yamaha 35 -251
19 Mattia Casadei MV Agusta 25 -261
20 Marcel Brenner Yamaha 23 -263
21 Leonardo Taccini Yamaha 22 -264
22 Patrick Hobelsberger Yamaha 21 -265
23 Peter Sebestyen Yamaha 21 -265
24 Ondrej Vostatek Yamaha 17 -269
25 Steven Odendaal Yamaha 16 -270
26 Simon Jespersen Yamaha 16 -270
27 Isaac Vinales Ducati 9 -277
28 Unai Orradre Yamaha 9 -277
29 Tom Edwards Yamaha 7 -279
30 Luca Ottaviani Yamaha 5 -281
31 Thomas Booth-Amos Kawasaki 5 -281
32 Nicholas Spinelli Ducati 1 -285
33 Benjamin Currie Kawasaki 1 -285
Round Number: 
7
Year: 
2022

Back to top

2022 WorldSSP Championship Standings After Race 13, Magny-Cours, France

World Supersport standings after the first race at Magny-Cours:

1 Dominique Aegerter Yamaha 261  
2 Lorenzo Baldassarri Yamaha 256 -5
3 Nicolo Bulega Ducati 152 -109
4 Can Oncu Kawasaki 125 -136
5 Stefano Manzi Triumph 108 -153
6 Glenn Van Straalen Yamaha 95 -166
7 Yari Montella Kawasaki 86 -175
8 Adrian Huertas Kawasaki 75 -186
9 Federico Caricasulo Ducati 67 -194
10 Niki Tuuli MV Agusta 66 -195
11 Hannes Soomer Triumph 61 -200
12 Raffaele De Rosa Ducati 51 -210
13 Jules Cluzel Yamaha 45 -216
14 Oliver Bayliss Ducati 39 -222
15 Bahattin Sofuoglu MV Agusta 36 -225
16 Kyle Smith Yamaha 35 -226
17 Andy Verdoia Yamaha 35 -226
18 Valentin Debise Yamaha 30 -231
19 Mattia Casadei MV Agusta 25 -236
20 Marcel Brenner Yamaha 23 -238
21 Leonardo Taccini Yamaha 22 -239
22 Patrick Hobelsberger Yamaha 21 -240
23 Peter Sebestyen Yamaha 21 -240
24 Ondrej Vostatek Yamaha 17 -244
25 Steven Odendaal Yamaha 16 -245
26 Simon Jespersen Yamaha 16 -245
27 Unai Orradre Yamaha 9 -252
28 Isaac Vinales Ducati 8 -253
29 Tom Edwards Yamaha 7 -254
30 Luca Ottaviani Yamaha 5 -256
31 Thomas Booth-Amos Kawasaki 5 -256
32 Nicholas Spinelli Ducati 1 -260
33 Benjamin Currie Kawasaki 1 -260
Round Number: 
7
Year: 
2022

Back to top

2022 WorldSSP Championship Standings After Race 12, Most, Czech Republic

World Supersport standings after race 2:

1 Dominique Aegerter Yamaha 245  
2 Lorenzo Baldassarri Yamaha 231 -14
3 Nicolo Bulega Ducati 147 -98
4 Can Oncu Kawasaki 112 -133
5 Stefano Manzi Triumph 108 -137
6 Glenn Van Straalen Yamaha 75 -170
7 Yari Montella Kawasaki 75 -170
8 Federico Caricasulo Ducati 67 -178
9 Adrian Huertas Kawasaki 67 -178
10 Hannes Soomer Triumph 60 -185
11 Niki Tuuli MV Agusta 56 -189
12 Raffaele De Rosa Ducati 47 -198
13 Jules Cluzel Yamaha 39 -206
14 Bahattin Sofuoglu MV Agusta 36 -209
15 Kyle Smith Yamaha 35 -210
16 Andy Verdoia Yamaha 35 -210
17 Oliver Bayliss Ducati 32 -213
18 Mattia Casadei MV Agusta 25 -220
19 Marcel Brenner Yamaha 23 -222
20 Valentin Debise Yamaha 21 -224
21 Patrick Hobelsberger Yamaha 21 -224
22 Leonardo Taccini Yamaha 20 -225
23 Peter Sebestyen Yamaha 18 -227
24 Ondrej Vostatek Yamaha 17 -228
25 Steven Odendaal Yamaha 16 -229
26 Simon Jespersen Ducati 16 -229
27 Unai Orradre Yamaha 9 -236
28 Isaac Vinales Ducati 8 -237
29 Tom Edwards Yamaha 7 -238
30 Luca Ottaviani Yamaha 5 -240
31 Thomas Booth-Amos Kawasaki 5 -240
32 Nicholas Spinelli Ducati 1 -244
33 Benjamin Currie Kawasaki 1 -244
Round Number: 
6
Year: 
2022

Back to top

2022 WorldSSP Championship Standings After Race 11, Most, Czech Republic

World Supersport standings after Race 1 in  Most:

1 Dominique Aegerter Yamaha 245  
2 Lorenzo Baldassarri Yamaha 206 -39
3 Nicolo Bulega Ducati 127 -118
4 Can Oncu Kawasaki 99 -146
5 Stefano Manzi Triumph 92 -153
6 Yari Montella Kawasaki 75 -170
7 Glenn Van Straalen Yamaha 74 -171
8 Adrian Huertas Kawasaki 58 -187
9 Federico Caricasulo Ducati 57 -188
10 Hannes Soomer Triumph 53 -192
11 Niki Tuuli MV Agusta 50 -195
12 Raffaele De Rosa Ducati 47 -198
13 Jules Cluzel Yamaha 39 -206
14 Kyle Smith Yamaha 35 -210
15 Oliver Bayliss Ducati 32 -213
16 Andy Verdoia Yamaha 31 -214
17 Bahattin Sofuoglu MV Agusta 25 -220
18 Mattia Casadei MV Agusta 25 -220
19 Patrick Hobelsberger Yamaha 21 -224
20 Marcel Brenner Yamaha 21 -224
21 Ondrej Vostatek Yamaha 17 -228
22 Leonardo Taccini Yamaha 17 -228
23 Steven Odendaal Yamaha 16 -229
24 Simon Jespersen Ducati 16 -229
25 Valentin Debise Yamaha 13 -232
26 Peter Sebestyen Yamaha 13 -232
27 Unai Orradre Yamaha 9 -236
28 Isaac Vinales Ducati 8 -237
29 Tom Edwards Yamaha 7 -238
30 Luca Ottaviani Yamaha 5 -240
31 Thomas Booth-Amos Kawasaki 5 -240
32 Nicholas Spinelli Ducati 1 -244
33 Benjamin Currie Kawasaki 1 -244
Round Number: 
6
Year: 
2022

Back to top

2022 WorldSSP Championship Standings After Race 10, Donington Park, Great Britain

World Supersport standings after race 2 at Donington:

1 Dominique Aegerter Yamaha 245  
2 Lorenzo Baldassarri Yamaha 181 -64
3 Nicolo Bulega Ducati 120 -125
4 Can Oncu Kawasaki 99 -146
5 Yari Montella Kawasaki 75 -170
6 Stefano Manzi Triumph 72 -173
7 Glenn Van Straalen Yamaha 63 -182
8 Federico Caricasulo Ducati 57 -188
9 Hannes Soomer Triumph 53 -192
10 Adrian Huertas Kawasaki 50 -195
11 Raffaele De Rosa Ducati 47 -198
12 Niki Tuuli MV Agusta 40 -205
13 Jules Cluzel Yamaha 39 -206
14 Kyle Smith Yamaha 35 -210
15 Andy Verdoia Yamaha 31 -214
16 Oliver Bayliss Ducati 29 -216
17 Mattia Casadei MV Agusta 25 -220
18 Marcel Brenner Yamaha 21 -224
19 Patrick Hobelsberger Yamaha 17 -228
20 Leonardo Taccini Yamaha 17 -228
21 Simon Jespersen Ducati 16 -229
22 Bahattin Sofuoglu MV Agusta 16 -229
23 Ondrej Vostatek Yamaha 12 -233
24 Peter Sebestyen Yamaha 11 -234
25 Unai Orradre Yamaha 9 -236
26 Tom Edwards Yamaha 7 -238
27 Luca Ottaviani Yamaha 5 -240
28 Thomas Booth-Amos Kawasaki 4 -241
29 Isaac Vinales Ducati 2 -243
30 Nicholas Spinelli Ducati 1 -244
31 Benjamin Currie Kawasaki 1 -244
Round Number: 
5
Year: 
2022

Back to top

2022 WorldSSP Championship Standings After Race 9, Donington Park, Great Britain

World Supersport standings after the first race at Donington:

1 Dominique Aegerter Yamaha 220  
2 Lorenzo Baldassarri Yamaha 161 -59
3 Nicolo Bulega Ducati 104 -116
4 Can Oncu Kawasaki 91 -129
5 Yari Montella Kawasaki 75 -145
6 Glenn Van Straalen Yamaha 63 -157
7 Stefano Manzi Triumph 61 -159
8 Hannes Soomer Triumph 53 -167
9 Federico Caricasulo Ducati 44 -176
10 Adrian Huertas Kawasaki 41 -179
11 Niki Tuuli MV Agusta 40 -180
12 Jules Cluzel Yamaha 39 -181
13 Raffaele De Rosa Ducati 37 -183
14 Kyle Smith Yamaha 35 -185
15 Oliver Bayliss Ducati 26 -194
16 Andy Verdoia Yamaha 24 -196
17 Marcel Brenner Yamaha 21 -199
18 Mattia Casadei MV Agusta 20 -200
19 Patrick Hobelsberger Yamaha 17 -203
20 Bahattin Sofuoglu MV Agusta 16 -204
21 Leonardo Taccini Yamaha 16 -204
22 Ondrej Vostatek Yamaha 12 -208
23 Peter Sebestyen Yamaha 11 -209
24 Simon Jespersen Ducati 10 -210
25 Tom Edwards Yamaha 7 -213
26 Luca Ottaviani Yamaha 5 -215
27 Unai Orradre Yamaha 5 -215
28 Thomas Booth-Amos Kawasaki 4 -216
29 Nicholas Spinelli Ducati 1 -219
30 Benjamin Currie Kawasaki 1 -219
Round Number: 
5
Year: 
2022

Back to top

2022 WorldSSP Championship Standings After Race 8, Misano, Italy

Standings for the Supersport class after Race 2:

1 Dominique Aegerter Yamaha 195  
2 Lorenzo Baldassarri Yamaha 141 -54
3 Nicolo Bulega Ducati 104 -91
4 Can Oncu Kawasaki 80 -115
5 Glenn Van Straalen Yamaha 63 -132
6 Yari Montella Kawasaki 62 -133
7 Stefano Manzi Triumph 51 -144
8 Federico Caricasulo Ducati 44 -151
9 Hannes Soomer Triumph 44 -151
10 Adrian Huertas Kawasaki 41 -154
11 Niki Tuuli MV Agusta 40 -155
12 Jules Cluzel Yamaha 39 -156
13 Kyle Smith Yamaha 33 -162
14 Oliver Bayliss Ducati 21 -174
15 Raffaele De Rosa Ducati 21 -174
16 Patrick Hobelsberger Yamaha 17 -178
17 Mattia Casadei MV Agusta 16 -179
18 Andy Verdoia Yamaha 16 -179
19 Marcel Brenner Yamaha 15 -180
20 Bahattin Sofuoglu MV Agusta 15 -180
21 Leonardo Taccini Yamaha 13 -182
22 Ondrej Vostatek Yamaha 12 -183
23 Peter Sebestyen Yamaha 11 -184
24 Tom Edwards Yamaha 7 -188
25 Luca Ottaviani Yamaha 5 -190
26 Unai Orradre Yamaha 5 -190
27 Thomas Booth-Amos Kawasaki 4 -191
28 Simon Jespersen Yamaha 3 -192
29 Nicholas Spinelli Ducati 1 -194
30 Benjamin Currie Kawasaki 1 -194
Round Number: 
4
Year: 
2022

Back to top

2022 WorldSSP Championship Standings After Race 7, Misano, Italy

Standings for the WorldSSP class after the first race in Misano:

1 Dominique Aegerter Yamaha 170  
2 Lorenzo Baldassarri Yamaha 121 -49
3 Nicolo Bulega Ducati 88 -82
4 Can Oncu Kawasaki 69 -101
5 Glenn Van Straalen Yamaha 63 -107
6 Yari Montella Kawasaki 53 -117
7 Niki Tuuli MV Agusta 40 -130
8 Hannes Soomer Triumph 40 -130
9 Adrian Huertas Kawasaki 40 -130
10 Stefano Manzi Triumph 38 -132
11 Federico Caricasulo Ducati 34 -136
12 Kyle Smith Yamaha 33 -137
13 Jules Cluzel Yamaha 32 -138
14 Oliver Bayliss Ducati 21 -149
15 Patrick Hobelsberger Yamaha 17 -153
16 Raffaele De Rosa Ducati 15 -155
17 Bahattin Sofuoglu MV Agusta 15 -155
18 Leonardo Taccini Yamaha 13 -157
19 Marcel Brenner Yamaha 12 -158
20 Ondrej Vostatek Yamaha 12 -158
21 Andy Verdoia Yamaha 11 -159
22 Peter Sebestyen Yamaha 9 -161
23 Mattia Casadei MV Agusta 8 -162
24 Tom Edwards Yamaha 7 -163
25 Luca Ottaviani Yamaha 5 -165
26 Unai Orradre Yamaha 5 -165
27 Thomas Booth-Amos Kawasaki 4 -166
28 Simon Jespersen Yamaha 3 -167
29 Nicholas Spinelli Ducati 1 -169
30 Benjamin Currie Kawasaki 1 -169
Round Number: 
4
Year: 
2022

Back to top

Pages